Đây là trang danh mục Của tôi

Saophapluat - Ngày 21/8/2020, nhà xuất bản Thanh niên đã phát hành cùng lúc hai cuốn sách “Hồi ức một quân nhân” của  Đại tá - Bác sỹ Nguyễn Tất San và “Xây dựng và Quản lý kế hoạch marketing cho SMEs” của ông Nguyễn Hoàng Phương – Chuyên gia Trưởng – Tổ chức Giáo dục Đào tạo PTI.