Đây là trang danh mục Kinh Doanh

Đã là một tổ chức, nghĩa là tập thể đó có quy tắc và cam kết, có phân công vai trò nghĩa vụ, thực hiện những việc để đạt được mục tiêu cụ thể. Song trụ cột quan trọng nhất để biến những nguyên tắc và sự ủy nhiệm đó trở thành một tổ chức thành công đó chính là chung niềm tin.

Chuyển đổi số ngày nay được ví như “viên đạn bạc” – giải pháp nhanh chóng và căn cơ đưa những doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) vượt qua khủng hoảng, duy trì tính cạnh tranh để thích ứng và tồn tại.