Đây là trang danh mục Bài phát biểu

Bài phát biểu khai mạc Hội thảo “Tìm hiểu thị trường và Xúc tiến thương mại” tại Singapore của Chủ tịch Intel Media Nguyễn Hoàng Phương.

Bài phát biểu khai mạc được trình bày bởi Nguyễn Hoàng Phương - Cố vấn trưởng, Giảng viên Tổ chức Giáo dục Đào tạo PTI trong hội thảo kinh tế tháng 6/2022, diễn ra tại Hà Nội.

 

Vở kịch Vòng Phấn Kapkaz

 

HỘI THẢO DỰ BÁO KINH TẾ VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH KINH TẾ SỐ VÀ NHỮNG LÀN SÓNG MỚI - THÍCH NGHI VÀ CHUYỂN ĐỔI PHƯƠNG THỨC KINH DOANH.

Với chủ đề: "Tinh thần và Khát vọng Việt", Lễ Tôn vinh sự học lần thứ 20 tại Hà Nội đã được tổ chức thành công vào ngày 9/01 vừa qua.