Đây là trang danh mục Sách

Ngày 21/8/2020 vừa qua, nhà xuất bản Thanh niên đã phát hành cùng lúc hai cuốn sách “Hồi ức một quân nhân” của  Đại tá - Bác sỹ Nguyễn Tất San và “Xây dựng và Quản lý kế hoạch marketing cho SMEs”...

Con trẻ là sản phẩm của cha mẹ theo mọi nghĩa (đặc biệt trước 10 tuổi), cho dù ở chúng có những nét tính cách riêng và thiên hướng nhất định sau này.

Với hệ thống lý thuyết chặt chẽ, các hình thức tập luyện cụ thể chi tiết, những dẫn chứng, ví dụ sinh động, cuốn sách sẽ giúp bạn thêm yêu, thêm hiểu về nghệ thuật thuyết trình.