Việt Nam là một trong nền kinh tế số phát triển nhanh nhất Châu Á.

Năm 2020, cả nước Việt Nam có 68 triệu người dùng Internet và dự kiến, con số này sẽ tăng lên 57,7 triệu người vào năm 2023*. Hơn 90% trong số đó chủ yếu kết nối Internet qua điện thoại di động*. Họ sử dụng Internet để giao tiếp với gia đình, bạn bè và đồng nghiệp, để giải trí, học hỏi những kỹ năng mới và làm việc hiệu quả hơn. Dần dần, họ còn mua sản phẩm, học cách quản lý tiền bạc và nắm bắt những xu hướng chăm sóc sức khỏe mới nhất.