Tết từ tốn 2 tháng trước

Chúng ta xứng đáng sống một cuộc sống chậm rãi hơn, để thấy rằng Tết rất đẹp, là mùa của đoàn viên, mùa của hạnh phúc, mùa của chuyển giao.
Vậy Tết rất nên từ tốn. Ngược lại, có từ tốn mới thấy Tết hay.
Từ tốn là nội hàm tính cách của một người yêu đời. Thường những người yêu đời có tính cách rất trung hoà giản lược, họ coi cuộc đời như những chuyến ngao du rất nhiều niềm vui.
Để được người khác đánh giá là “người yêu đời” đầu tiên phải có một nhân cách cao quý trong đời sống, được mọi người mến trọng.
Mô tả đặc tính trong con người ấy cho rõ ra là: kiêu hãnh nhưng không ngạo ngược, trọng vật chất nhưng không tham si, yêu cái đẹp mà lại không nhục dục, chinh phục nhiều thành tựu nhưng lại thoát ly được sự tự mãn, chơi với làm đều hay vì không có cái gì quá độ.
Những người yêu đời có một cái khiếu cho sự nhàn tản và tính từ tốn. Chất liệu cho cái khiếu đó không chỉ là trăng, hoa, mỹ nhân…, mà nhất thiết phải là bút, mực, cờ, rượu.
Cũng giống như người biết đọc sách thực sự. Cái gì cũng sẽ là sách, cái gì hay trong sách đều thẩm nhất nhanh, viết khắc vài ý là ra cả một bức tranh toàn diện. Người sống nhàn làm việc gì cùng từ tốn: ăn nói từ tốn, ăn uống từ tốn, giao việc và nhận việc cũng từ tốn, uống rượu thẩm nhạc lại càng từ tốn.
Ta đi ta gặp nhiều người, nhưng để gặp một được một người sống nhàn, từ tốn vàyêu đời là một việc không hề dễ dàng.
Phải từ tốn mới ngắm được trăng sao, có từ tốn mới giao du được những bạn có ích, có từ tốn mới đọc và viết được một quyển sách hay, có từ tốn mới có thể du ngoạn những thắng cảnh.
Có từ tốn mới có một cái Tết ra Tết.