Bài thơ nổi tiếng được cho là của Shakespeare được cải biên lại theo phong cách của các nhà thơ nước ta và quốc tế: