<English below>

Kính thưa ông Ser Kenh Ang và các giáo sư - trưởng khoa của SMU, các vị khách mời các doanh nghiệp bạn hữu đến từ Singapore.

Kính thưa anh Triệu Dương - Chủ tịch của PTI.

Các anh chị học viên là CEO, các nhà quản trị từ các doanh nghiệp Việt Nam.

Cách đây 15 năm, trong 1 lần thăm quan và công tác tại Singapore, khi làm việc cùng SMU chúng tôi đã nghĩ rằng: một ngày nào đó không chỉ PTI, mà các học viên - người bạn của PTI cũng sẽ tới SMU để hợp tác, học tập, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế.

Hôm nay, sau 13 năm, chúng tôi đang có mặt tại một hội trường thật đẹp trong khuôn viên của SMU, đi cùng chúng tôi với chung một khát vọng hội nhập là các anh chị học viên, họ cũng là những người bạn, đồng thời là chủ doanh nghiệp - những nhà quản trị các doanh nghiệp Việt Nam.

Ngành nghề kinh doanh của các thành viên từ đoàn Việt Nam rất đa dạng trong đó có truyền thông, tư vấn doanh nghiệp, làm đẹp và mỹ phẩm, bao bì, đào tạo giáo dục, công nghệ thông tin, chế biến gỗ, xây dựng các khu công nghiệp, xử lý rác thải, xuất nhập khẩu nông lâm thuỷ hải sản, bất động sản, nhà hàng và ẩm thực, tài chính ngân hàng… tập trung tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Thời gian chuẩn bị cho chương trình Networking này giữa doanh nghiệp Việt Nam - Singapore mặc dù không dài, chỉ hơn 1 tháng, tuy nhiên với sự nỗ lực, sự trợ giúp hiệu quả đến từ trường quản lý kinh tế Singapore, doanh nhân Tommy Koh, chuyên gia Daniel Phạm Đức, ban lãnh đạo của Intel Media Singapore và Tổ chức Giáo dục PTI & PBS, cuối cùng chúng ta đã ngồi đây, trong không gian của tình bằng hữu & kết nối.

Chúng tôi, những doanh nghiệp Việt Nam, rất khâm phục, yêu quý các bạn và đất nước Singapore. Trong suy nghĩ của mình, Singapore là một quốc đảo nổi tiếng với sự nỗ lực tự cường, linh hoạt thích nghi, tiên phong trong việc hội nhập & tiếp cận những công nghệ mới của thế giới.

Các doanh nghiệp Việt Nam chúng tôi đều coi đó là những tấm gương, chúng tôi hiểu sâu sắc rằng để phát triển bền vững và có chất lượng quốc tế: chúng tôi buộc phải đi lên bằng câu chuyện chất lượng, tạo sự khác biệt và liên kết thật chặt chẽ với phần còn lại của thế giới.

Vậy hôm nay là một trong số sự khởi đầu đó, sự khởi đầu hướng tới những điều tích cực, không bao giờ là muộn.

Chúng tôi hy vọng doanh nghiệp và doanh nhân 2 nước sẽ có một ngày làm việc kết nối hiệu quả, có nhiều thông tin hữu ích và thực chất.

Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn các lãnh đạo của trường SMU, tổ chức giáo dục đào tạo PTI & PBS, trang tin doanh nhân Trituemoi.vn , các doanh nghiệp bạn, các chuyên gia và các anh chị học viên và doanh nghiệp 2 nước đã cùng phối hợp tổ chức thành công chương trình này.

Cầu chúc mọi sự tốt đẹp và tương lai phát triển!

 

English version

Mr. Ser Kenh Ang & professors - Dean of SMU, guests and business partners from Singapore.

Mr. Trieu Van Duong - Chairman of PTI

The trainees- CEOs, managers from Vietnamese enterprises.

15 years ago, during a visit & business trip in Singapore, when working with SMU, we thought that one day, not only PTI, but trainees – partners of PTI will also come to SMU to cooperate, study and expand the international cooperation relations.

Today, after 13 years, we are here, at a beautiful hall on the campus of SMU, accompanying us with the same aspiration for integration are fellow trainees, they are also friends and business owners - managers of Vietnamese enterprises.

Our business lines in this visit are very diverse, including communication, business consulting, beauty & cosmetics, packaging, training and education, information technology, woodworking, construction of industrial parks, waste treatment, import and export of agricultural, forestry and fishery products, real estate, restaurants & cuisine, finance and banking... which are concentrated in Hanoi & Ho Chi Minh City.

The preparation time for this Networking program between Vietnam and Singapore Enterprises, although not long, just over 1 month, but with the effort and effective support from the SMU School of Economics, businessman Tommy Koh, expert Daniel Pham Duc, board of directors of Intel Media Singapore & PTI & PBS Education Training Group, we are finally here, in the space of friendship & connection.

We, Vietnamese businesses, admire & love Singapore country, an island nation famous for its self-reliance, flexibility, adaptability, pioneering in integration & access to new technologies of the world.

We, Vietnamese businesses, consider these as examples, we deeply understand that for sustainable development & international quality, we have to thrive with quality, making difference and closely connect with the rest of the world.

So today is one of those beginnings, the beginning towards the positive, it's never too late.

We hope businesses & entrepreneurs from both countries will have an effective working day with lots of useful & practical information.

Once again, we would like to express our sincere gratitude to the leaders of SMU, PTI & PBS Education Training Group, the business news website Trituemoi.vn, businesses, experts, trainees and entrepreneurs of two countries for successful coordination in organizing this program.

Wish you all the best in your future development.