MỘT BÀI THƠ KỲ LẠ ! ------------------------------------------------------------------------

Bài thơ được chia sẻ từ nhà nghiên cứu Dân tộc học và Việt học (Đinh Trọng Hiếu) từ Paris đăng trên Khuôn Mặt Văn Nghệ. Bây giờ, chúng ta hãy chiêm ngưỡng vẻ đẹp độc đáo của bài thơ này : Bài thơ gốc:

• Ta mến cảnh Xuân ánh sáng ngời

• Thú vui thơ rượu chén đầy vơi

• Hoa cài giậu trúc cành xanh biếc

• Lá quyện hương Xuân sắc thắm tươi

• Qua lại khách chờ sông lặng sóng

• Ngược xuôi thuyền đợi bến đông người

• Xa ngân tiếng hát đàn trầm bổng

• Tha thướt bóng ai mắt mỉm cười

Đọc ngược bài gốc từ dưới lên

• Cười mỉm mắt ai bóng thướt tha

• Bổng trầm đàn hát tiếng ngân xa

• Người đông bến đợi thuyền xuôi ngược

• Sóng lặng sông chờ khách lại qua

• Tươi thắm sắc Xuân hương quyện lá

• Biếc xanh cành trúc giậu cài hoa

• Vơi đầy chén rượu thơ vui thú

• Ngời sáng ánh Xuân cảnh mến ta

Bỏ 2 chữ đầu mỗi câu trong bài thơ gốc, ta đọc ngược về bên trái từ dưới lên trên (sẽ là 1 bài thơ ngũ ngôn bát cú, luật bằng vần bằng)

• Cảnh Xuân ánh sáng ngời

• Thơ rượu chén đầy vơi

• Giậu trúc cành xanh biếc

• Hương Xuân sắc thắm tươi

• Khách chờ sông lặng sóng

• Thuyền đợi bến đông người

• Tiếng hát đàn trầm bổng

• Bóng ai mắt mỉm cười

Bỏ 2 chữ cuối mỗi câu trong bài thơ gốc, ta đọc ngược từ dưới lên trên (sẽ là 1 bài thơ ngũ ngôn bát cú, luật bằng vần bằng)

• Mắt ai bóng thướt tha

• Đàn hát tiếng ngân xa

• Bến đợi thuyền xuôi ngược

• Sông chờ khách lại qua

• Sắc Xuân hương quyện lá

• Cành trúc giậu cài hoa

• Chén rượu thơ vui thú

• Ánh Xuân cảnh mến ta

Bỏ 3 chữ cuối mỗi câu trong bài thơ gốc

• Ta mến cảnh Xuân

• Thú vui thơ rượu

• Hoa cài giậu trúc

• Lá quyện hương Xuân

• Qua lại khách chờ

• Ngược xuôi thuyền đợi

• Xa ngân tiếng hát

• Tha thướt bóng ai

Bỏ 3 chữ đầu mỗi câu trong bài thơ gốc, ta đọc ngược từ dưới lên

• Cười mỉm mắt ai

• Bổng trầm đàn hát

• Người đông bến đợi

• Sóng lặng sông chờ

• Tươi thắm sắc Xuân

• Biếc xanh cành trúc

• Vơi đầy chén rượu

• Ngời sáng ánh Xuân

Bỏ 4 chữ đầu mỗi câu trong bài thơ gốc

• Ánh sáng ngời

• Chén đầy vơi

• Cành xanh biếc

• Sắc thắm tươi

• Sông lặng sóng

• Bến đông người

• Đàn trầm bổng

• Mắt mỉm cười

Bỏ 4 chữ cuối mỗi câu trong bài thơ gốc, ta đọc ngược từ dưới lên

• Bóng thướt tha

• Tiếng ngân xa

• Thuyền xuôi ngược

• Khách lại qua

• Hương quyện lá

• Giậu cài hoa

• Thơ vui thú

• Cảnh mến ta Thật là kỳ diệu !!

Đến nay, vẫn chưa tìm ra tác giả bài thơ này là ai nhưng có lẽ đây là một tuyệt tác mà khi đọc xong chúng ta vô cùng khâm phục sự tinh tế và cách sử dụng ngôn ngữ của tác giả.

Tiếng Việt chính là cái hồn của dân tộc Việt là di sản văn hóa được bao đời tổ tiên ta gìn giữ để lại cho con cháu chúng ta đến muôn đời !

Vinh Trần - Sưu tầm Mình đọc được từ J2team và share về Bphone Fans Club - Trải nghiệm không giới hạn