Bằng chứng rằng dù về già, âm nhạc sẽ không bao giờ rời xa bạn.