TẢN MẠN VỀ MARKETING MARKETING INSIGHT BLOG CỦA TÔI VỀ NGHỀ MARKETING MARKETING INSIGHT GIỚI THIỆU VỀ TÔI CÂU CHUYỆN MARKETING MARKETING INSIGHT CÁC CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG CỦA TÔI
TRẢI NGHIỆM CUỘC SỐNG BÀI PHÁT BIỂU BÀI BÁO VỀ TÔI BÀI GIẢNG & TRAO ĐỔI

Tác giả Nguyễn Hoàng Phương

Ông Nguyễn Hoàng Phương là Chủ tịch IMCE Global (đơn vị chủ quản của ABE Academy). Với hơn 15 năm kinh nghiệm giảng dạy và tư vấn doanh nghiệp về Thương hiệu và Chiến lược Marketing, chuyên gia Nguyễn Hoàng Phương đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của nhiều doanh nghiệp Việt Nam.