Marketing.net.vn

BÀN VỀ THƯƠNG HIỆU LEADERS TALK NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG LÃNH ĐẠO KỶ NGUYÊN MỚI CỘNG ĐỒNG ĐĂNG KÝ THAM GIA DOANH NHÂN THỰC HỌC E-LEARNING ĐĂNG KÝ TÌM HIỂUI
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SÁCH LIÊN HỆ BÀI VIẾT

Tác giả Nguyễn Hoàng Phương

Ông Nguyễn Hoàng Phương là Chủ tịch IMCE Global (đơn vị chủ quản của ABE Academy). Với hơn 15 năm kinh nghiệm giảng dạy và tư vấn doanh nghiệp về Thương hiệu và Chiến lược Marketing, chuyên gia Nguyễn Hoàng Phương đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của nhiều doanh nghiệp Việt Nam.

Kết nối với tôi