Marketing.net.vn

Chinh phục nghệ thuật thuyết trình

Giới thiệu sách này
Muốn ký hợp đồng, muốn nhận được gói thầu, muốn trình bày một dự án, hay bán hàng online (live stream), trao đổi với khách hàng, đối tác… cái gì cũng cần thuyết trình cả. Nếu không có năng lực trình bày thuyết phục (thuyết trình), thì hiệu quả sẽ thấp, thậm chí thất bại đã là kết cục được báo trước.

Giới thiệu sách này
Quá trình con trẻ được thụ hưởng sự giáo dục và nuôi dưỡng trực tiếp bởi cha mẹ gần như quyết định nên nền tảng nhân cách sau này chứ không phải hoàn toàn phụ thuộc vào nhà trường (cho dù ở những gia đình có điều kiện kinh tế cho con học “trường tốt” từ bé). Câu “gần đèn thì rạng” trong trường hợp này là chính xác.

Giới thiệu sách này
Tập 1: Nền tảng Marketing (gồm 03 chương): Tập trung đưa ra những phương pháp cơ bản hướng dẫn các doanh nghiệp tiến hành đánh giá hoạt động kinh doanh và các bước chuẩn bị cho việc triển khai đánh giá. Đây là phần đặc biệt quan trọng dành cho mỗi doanh nghiệp trước khi bắt tay vào thực hiện lập kế hoạch. Xuất phát từ những thông tin đánh giá ấy để xác định chính xác những thách thức và cơ hội doanh nghiệp đang đón nhận.

Giới thiệu sách này
Tập 2: Kế hoạch Marketing (gồm 16 chương): Nội dung triển khai hướng dẫn doanh nghiệp tiến hành trình tự tất cả bước trong quy trình lập kế hoạch Marketing từ việc xác định mục tiêu bán hàng, thị trường mục tiêu, mục tiêu marketing, định vị thương hiệu, đến việc đưa ra chiến lược marketing, chiến lược sản phẩm, định giá sản phẩm, phân phối…

Giới thiệu sách này
Thực hiện và Đánh giá (gồm 03 chương): Ngay sau khi doanh nghiệp của bạn đã có kế hoạch marketing hoàn hảo, phù hợp với hoạt động kinh doanh của mình, tập sách sẽ giúp bạn cụ thể hóa các bước trong kế hoạch vào thực tiễn kinh doanh. Đồng thời, hỗ trợ doanh nghiệp của bạn đưa ra được những đánh giá chính xác, khoa học nhất về tác động của kế hoạch marketing.

Kết nối với tôi